Datablad Hollow Fiber filter

Dit datablad is opgesteld in samenwerking met het KWR Water Research Institute.

30.686.00 NLDUT V01

Achtergrond

De CUBE is voorzien van een Hollow Fiber filter. Dit filtert het inkomende water op eventueel nog aanwezige bacteriën. Daarnaast verwijdert het ook zanddeeltjes en zwevend stof uit het water.Veiligheid

  • Tijdens de opslag van het Hollow Fiber filter, moet het filter worden beschermd tegen beschadigingen, hitte en direct zonlicht.

  • Voor de CUBE geldt een minimale waterleidingdruk van 200 kPa (2 bar) en een maximale waterleidingdruk van 400 kPa (4 bar).

  • Telkens als het filter wordt vervangen moet de CUBE minimaal 2 minuten met water worden gespoeld.

  • Installeer de CUBE niet in de buurt van warmtebronnen of open vuur.

  • Het Hollow Fiber filter kan maximaal 6000 liter water filteren. De filtercapaciteit is bepaald onder gedefinieerde testomstandigheden, de werkelijke capaciteit kan hoger of lager zijn.

  • Het filter moet na één jaar worden vervangen, ongeacht de hoeveelheid water die getapt is.

  • Over het algemeen wordt aanbevolen om leidingwater te koken voor bepaalde groepen mensen (bijv. mensen met een verzwakt immuunsysteem en baby’s). Dit geldt ook voor gefilterd water.

  • Gefilterd water is een levensmiddel en moet binnen 1 tot 2 dagen worden geconsumeerd.

  • Het wordt aanbevolen de CUBE niet voor langere tijd buiten gebruik te stellen. Als het Hollow Fiber filter langer dan 3 weken niet wordt gebruikt, moet dit worden vervangen en het systeem worden gespoeld.


 

Technische specificaties

 
Poriegrootte 0,1 μm     
Operationele waterleidingdruk  200 kPa (2 bar) - 400 kPa (4 bar)              
Temperatuur inkomende water 4 °C – 25 °C
Omgevingstemperatuur 4 °C – 40 °C
Normaal debiet 126 l/h
Filtercapaciteit 12 maanden of 6000 liter


 


Milieu en recycling

Gebruikte filters kunnen zonder gevaar bij het huishoudelijk vuil worden weggegooid.

 Tips voor gebruik

 

Eerste gebruik

Nadat de CUBE is aangesloten, moet vóór het eerste gebruik eenmalig het gefilterde en bruisende water twee keer één minuut worden doorgespoeld (de kraan schakelt na één minuut automatisch uit). Hierdoor wordt eventuele verontreiniging uit de leidingen weggespoeld.
Het water in het bruisend-watervat in de CUBE koelt na installatie binnen 60 minuten af.
De exacte tijd is afhankelijk van de temperatuur van het inkomende water. Om koel bruisend water te krijgen, druk en draai je één keer. De lichtring die bij kokend water rood wordt, knippert nu blauw. Houd je de draaiknop iets langer vast en draai je vervolgens de knop, dan komt er gefilterd water uit de kraan. De lichtring wordt hierbij blauw.

 

Filter vervangen

Houd hygiëne in acht bij de ingebruikname en vervanging van het filter. Om hygiënische redenen, dient het filter iedere 12 maanden vervangen te worden, ongeacht de gebruikte hoeveelheid water. Na 12 maanden zal er een geluid- en lichtsignaal afgaan. Dit is het teken dat het filter vervangen moet worden. Het filter is bereikbaar onder het schuifje aan de bovenkant van de CUBE.

Op de CUBE en op het filter staat beschreven hoe je het filter vervangt.

Het geluidsignaal dat aangeeft dat het filter vervangen moet worden, kan voor 72 uur uitgezet worden. Druk hiervoor kort op het rood oplichtende knopje onder de schuif bovenop de CUBE. Gedurende deze periode kun je een nieuw filter bestellen via je account op quooker.nl.

Nadat het filter vervangen is, kun je de timer terugzetten naar 12 maanden. Houd hiervoor het knopje onder de schuif voor 5 seconden ingedrukt. De CUBE geeft een geluidsignaal af en het rode licht gaat uit.
 

Filter doorspoelen

Het filtersysteem moet elke keer dat het filter wordt vervangen minimaal 2 minuten worden gespoeld met water. Als er gedurende ongeveer 14 dagen geen bruisend of gefilterd water wordt getapt, wordt aangeraden om zowel het bruisende als gefilterde water elk gedurende twee minuten door te spoelen. Hiermee wordt het reservoir van de CUBE opnieuw gevuld met vers water, wat zorgt voor een optimale waterkwaliteit.
 

Op vakantie

Ben je langer dan twee weken weg, is het aan te raden de CUBE uit te schakelen. Zet daarvoor de schakelaar aan de achterzijde van de CUBE om of haal de stekker uit het stopcontact.
Bij thuiskomst is het van belang om het gefilterde en bruisende water twee keer één minuut door te spoelen (de kraan schakelt na één minuut automatisch uit). Als de CUBE langer dan 3 weken niet wordt gebruikt, moet het Hollow Fiber filter worden vervangen.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met onze serviceafdeling door het serviceformulier in te vullen op quooker.nl/servicecontactformulier. Je kunt ons ook bellen op 0180-420488, optie 1 voor service.

 


30.686.00 NLDUT V01