Vervanging PRO3-VAQ E door PRO3 Balg

GSE0169 NLDUT V01

PRO3 Balg reservoir


Fiberringen


Stap 1
Schakel het reservoir uit door op de ‘Q’-knop bovenop de kap te drukken. Laat de stekker in het stopcontact.

Stap 2
Zet de kokendwaterkraan open totdat het water koud is. Zet ook de koudwaterkraan open.

Stap 3
Draai de kraan van de inlaatcombinatie dicht. Zet de kokendwaterkraan weer open. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.

Stap 4
Trek de stekker uit het stopcontact en koppel het LED-snoer los van het reservoir.

Stap 5
Koppel de kraanslang los van de aansluiting bovenop het reservoir. Gebruik hiervoor steeksleutel 10/12 en 14.

Stap 6
Draai de wartel van de toevoerslang los van de inlaatcombinatie met sleutel 24.

Stap 7
Verwijder de inlaatcombinatie en monteer hier de meegeleverde hoekstopkraan.
Stap 8
Sluit het inlaatventiel met het slangzeefje aan op de hoekstopkraan.
Stap 9
Sluit de warmwaterslang met het slangzeefje aan op de hoekstopkraan. Sluit de koudwaterslang met de fiberring aan op het inlaatventiel.
Stap 10
Zet het Quooker-reservoir op zijn plaats en sluit het met de meegeleverde fiberring aan op het inlaatventiel. Sluit op dezelfde manier met steeksleutel 12 en 14 de kraanslang aan op de aansluiting boven op het reservoir.
Stap 11
Steek de plug in het daarvoor bestemde gat. Sluit het reservoir aan op een geaard stopcontact en schakel het pas in als het reservoir met water gevuld is.
Stap 12
Open de kokendwaterknop en de hoekstopkranen. Controleer op lekkages. Spoel de Quooker enkele minuten door totdat het water helder is. Eerst zal er wat zwart water uitstromen. Dit is actieve koolstof uit het filter en onschadelijk voor de gezondheid.
Stap 13
Nadat de Quooker opgewarmd is moet voor gebruik éénmaal de gehele inhoud aan kokend water doorgespoeld worden.
Let op 
Wacht met inschakelen tot het reservoir met water is doorgespoeld, dit om droogkoken te voorkomen. Nadat deze weer opgewarmd is, is de Quooker klaar voor gebruik. Draai, zo nu en dan, het perlatorzeefje van de kraan los om het te ontkalken in schoonmaakazijn of anti-kalk middel. 

 

GSE0169 NLDUT V01